59ad4e_ff4e7939e589407e8efa0b567678979b~mv2

Sådan arbejder vi

I Social Team Midt betragter vi personligt engagement som en forudsætning for, at kunne støtte unge i deres hverdag og livsforvaltning.

Vi vægter, at de unge skal have lov til at være dem, de er, med de ganske særlige personlige egenskaber og kompetencer de besidder.

Det er således en grundforudsætning, at mødet og arbejdet med de unge og deres familier altid tager afsæt i en anerkendende tilgang, hvor de betragtes som eksperterne i eget liv.

I Social Team Midt tildeles alle unge/ familier der indskrives en primær kontaktperson, der har ansvaret for den daglige, kontinuerlige kontakt og det pædagogfaglige forløb, der iværksættes og planlægges med- og omkring den unge/ familien.

I tilføjelse hertil har Social Team Midt valgt en tilgang, hvor alle unge – ved hensigtsmæssig lejlighed – bliver præsenteret for en eller flere af de andre medarbejdere: Dette idet vi vægter socialisering og tilhør højt – ligeledes med henblik på at forebygge risikoen for tab af kontakt til den unge ved eventuel sygdom.

Metodisk afsæt

Tekst kommer snart

Værdisæt

Tekst kommer snart

Målgruppe

Tekst kommer snart

Dokumentation

Tekst kommer snart

Metodisk afsæt

At arbejde med mennesker kræver forståelse. En vigtig del af vores arbejde med unge er således en mentaliseringsbaseret tilgang, hvor vi har fokus på intentionerne og motivationerne bag de unges adfærd, samtidig med at vi har fokus på de unges egen forståelse af sig selv og andre. Det kan være svært at forstå andre, og hvorfor de gør, som de gør, hvis man ikke kan forstå, hvad intentionerne bag er; Jeg mener, hvad tænker de på? Den evnementalisering er altså berigende; det kræver evnen til selvregulering, sociale færdigheder, empatisk forståelse og personlig udvikling.

Together, people help to shape, influence and shape each other and to support each other’s development in some very special ways. Vitalization psychology deals with precisely these ways and the basic human need to be seen and recognized by our surroundings, to experience belonging among others, to be challenged in what we can do and to experience general meaning in life.

Værdisæt

I Socialt Team Midt er det et grundlæggende krav, at mødet og arbejdet med unge og familier altid er baseret på en anerkendende tilgang.

Vi er nysgerrige på problemadfærd og tillægger de unges bagvedliggende intentioner og indsats værdi.

I tråd hermed er vi ikke bange for at spejle de unge i det, vi ser udefra – og konstatere, at vi nærer både omsorg og omsorg for dem, på en professionel måde, indeni.

Hos Social Team Midt tror vi ikke på skjulte dagsordener, men tilstræber gennemsigtighed i hverdagen, hvor vi siger, hvad vi gør, og vi gør, hvad vi siger.

Vi betragter humor som et vigtigt redskab og tillægger det stor og væsentlig værdi, at vi har det godt sammen.

Målgruppe

Social Team Midts målgruppe består primært af unge, hvis liv er præget af forskellige psykosociale udfordringer.

Langt de fleste af Socialteam Midts unge har, når vi møder dem, været en del af kommunale tiltag før, og har været anbragt i fx pleje, på bopæl eller i andre aflastningstilbud.

Generelt ser det ud til, at de kan have svært ved at håndtere overgangen til et selvstændigt liv og et velfungerende voksenliv uden støtte udefra.

Overgangen til voksenlivet kan byde på udfordringer som ustabile levevilkår, svagt eller intet netværk, lavt selvværd, kriminalitet, eksperimenterende/hårdt misbrug, psykiske lidelser, dårligt helbred/hygiejne, tendens til selvskade og ringe mulighed for at gennemføre en uddannelse kursus eller beholde et job.

Dokumentation

Social Team Midt vedligeholder tidsregistrering og dokumentation i forbindelse med den indsats, vi varetager. Dette med hensyn til at kunne redegøre for den tid, vi bruger sammen med unge og familier; også for at kunne måle og forholde os troværdigt i forhold til mulige udviklingsprocesser, i statusnotater eller andre former for skriftlige udtalelser. Det gælder således, at de enkelte medarbejdere har pligt til løbende at dokumentere og evaluere de unges/familiernes udvikling og trivsel samt eget arbejde med dem.

Billeder fra Social Team Midt

Kontakt os i dag

Udfyld kontaktformularen og vi vender retur til dig, hurtigst muligt.

Top