59ad4e_ff4e7939e589407e8efa0b567678979b~mv2
Velkommen til

Social Team Midt

Social Team Midt er en privatejet, socialpædagogisk virksomhed der tilbyder støtte/ kontaktforløb til unge og familier, med vidt forskellige udfordringer.

Pt. har vi kontorer i hhv. Odense, Ikast og Slagelse hvorfra vi, sammen med adskillige kommuner, samarbejder om at udvikle og tilbyde individuelt designede løsninger, når deres egne tilbud udfordres.

læs mere

Om os

Social Team Midt vil gerne høres når kommunernes egne tilbud bliver udfordret: Vi samarbejder med kommuner i hele landet hvor vi tilbyder individuelt designede og helhedsorienterede indsatser.

Sammen arbejder et professionelt, faguddannet støtte/ kontakt team på at tilrettelægge individuelt designede indsatser til en differentieret pris, med udgangspunkt i den enkelte borger og hans/ hendes behov. I tæt samarbejde med de unges respektive kommuner tilbyder vi generel støtte, vejledning og en ekstra hånd i hverdagen, med afsæt i fastsatte handleplansmål, kontinuerlig, personlig kontakt, fleksibilitet og faglig forståelse.

Læs mere om

Vores ydelser

Støttekontakt-ordning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge en støtte/kontaktperson, jf. servicelovens § 52, § 76 og § 85.

Efterværn

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge efterværn, jf. servicelovens §52, §66, §76 og §85.

Mentorordning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge mentorstøtte, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats §31b.

Ungdomssanktion

Social Team Midt har mulighed for at varetage den koordinerende rolle når unge idømmes ungdomssanktion, jf. straffelovens paragraf 74 a.

Hashafvænning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge hash afvænnings forløb ved instruktører, der er uddannet i metoden HAP (hash afvænnings program).

Anbringelse på eget værelse

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge anbringelse på eget værelse, jf. servicelovens §85.

Undervisning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde undervisning til elever, fagpersoner eller andre, der kunne have interesse i viden- og kompetenceudvikling indenfor det pædagogisk psykologiske fagområde.

Læs mere om

Vores værdier

I Socialt Team Midt er det et grundlæggende krav, at mødet og arbejdet med unge og familier altid er baseret på en anerkendende tilgang.

Vi er nysgerrige på problemadfærd og tillægger de unges bagvedliggende intentioner og indsats værdi.


Værdier
Værdier
Værdier
Værdier
sig hej til

Vores personale

Mads Meldgaard

Leder - Social Team Midt
mmp@socialteammidt.dk
Tlf: 22 53 40 18

Rene Kongsted

Teamleder
rk@socialteammidt.dk
51 42 00 14

Mia Nielsen

Socialfaglig medarbejder
mk@socialteammidt.dk
22 23 61 09

Kontakt os i dag

Udfyld kontaktformularen og vi vil vende retur til dig, hurtigst muligt.

Top